Ruska prepoved uvoza prašičjega mesa nezakonita

Ljubljana − Svetovna trgovinska organizacija (STO) je razglasila rusko prepoved uvoza živih prašičev, svežega prašičjega mesa in proizvodov iz prašičjega mesa iz EU za nezakonito v skladu z mednarodnimi pravili trgovanja.

Odločitev se nanaša na prepoved, ki jo je Rusija uvedla v začetku leta 2014 zaradi primerov afriške prašičje kuge na območjih EU blizu meje z Belorusijo. STO je potrdila, da ruska zavrnitev uvoza nekaterih proizvodov iz EU pomeni prepoved uvoza iz celotne EU. Prepoved krši pravila sporazuma STO o uporabi fitosanitarnih ukrepov.

Ta odločitev potrjuje, da ukrepi Rusije proti EU niso povezani z dejanskimi zdravstvenimi tveganji. Pravila STO omogočajo uvoz z območij, kjer škodljivi organizmi niso prisotni, prav tako pa je mogoče izvesti ocene tveganja na podlagi znanstvenih dokazov.

Za večino proizvodov, obravnavanih v omenjeni zadevi, je trgovina še omejena s politično motivirano prepovedjo, ki jo je Rusija uvedla avgusta 2014 za kmetijsko-živilske proizvode iz EU. Ugotovitve odbora STO Rusijo opominjajo na njene mednarodne obveznosti in dejstvo, da teh ni mogoče samovoljno zanemarjati.

Protekcionistična drža Rusije vpliva na številne druge gospodarske sektorje, navajajo v evropski komisiji. V bližnji preteklosti je EU začela postopke STO zaradi številnih trgovinskih ovir, ki jih je uvedla Rusija, vključno s pristojbinami za recikliranje avtomobilov, presežnimi dajatvami za papir in druge izdelke ter protidampinškimi dajatvami za lahka gospodarska vozila.

EU bo še naprej uporabljala postopke STO za zagotovitev ustreznega spoštovanja mednarodnih pravil trgovanja. Reševanje sporov v STO je še vedno najboljša možnost za odpravo bistvenih ovir za trgovino ter za izboljšanje pravne varnosti in predvidljivosti za trgovino.

Leave a Reply