Delphi i e-handelstoppen

Agnes Hammarstrand.Agnes Hammarstrand.

I april förra året angavs Advokatfirman Delphi som den mest uppskattade rådgivaren inom svensk upphandlingsjuridik av det internationella rankinginstitutet Legal 500 som mäter svenska advokatbyråer och jurister. Dessutom pekades företagets Anna Ulfsdotter Forssell samt Eva-Maj Mühlenbock från Lindahl ut som ”leading individuals”.

Nu har Delphi också, som enda svenska advokatfirma, utvalts som ”preferred law firm” i Sverige av branschorganisationen Emota, the European eCommerce and Omni Channel Trade Association.

Emota är en ledande europeisk branschorganisation som representerar alla aspekter av distansförsäljning och e-handel. De förespråkar en gemensam europeisk marknad – fri från hinder – för e-handel.

Medlemmar i organisationen får information om viktiga frågor som påverkar e-handel, utvecklar och tar del av best practice och utbyter erfarenheter samt ger synpunkter på lagstiftningsförslag.

– Vi är väldigt glada och stolta över detta och vårt engagemang inom Emota. Det visar att vi befäst vår position som ledande svensk advokatbyrå specialiserad inom e-handel och onlinetjänster, säger Agnes Hammarstrand, partner i Delphis e-handelsteam.

Leave a Reply